BK – Done. Let’s go! :) . #saab96v4 #mphrr…

BK – Done. Let’s go! 🙂
.
#saab96v4 #mphrr
#rajdpolskihistoryczny
#regularityrally
#regularity (at SORAY HOTEL i Restauracja)
https://www.instagram.com/p/B2Gno24CpTF/?igshid=l4gcegkutxtz